Vi planerar valpar vintern 

2018! 

 

Vi har uppfödning av 

Cavalier King Charles Spaniel

Samtliga fyra färgerna


  

Jaana Svensson

Längnum Aspelund 1

46795 Grästorp

Sweden

Mobil:+46 0729111192
mailto:e-mail.storkens@live.se